Robijn 2 ‘s-Hertogenbosch

Specificaties

  • Oppervlakte: 130 m2
  • Perceel: 198 m2
  • Inhoud: 400 m3
  • Bouwjaar: 1971
  • Verdiepingen: 3
  • Kamers: 5
  • Slaapkamers: 5

Terug naar het overzicht

Omschrijving

Let op het betreft een executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder! Zie tevens website BVA Auctions

Geveild wordt:

Het woonhuis met berging, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 5231 KK ‘s-Hertogenbosch, Robijn 2, kadastraal bekend gemeente ‘s-Hertogenbosch sectie O nummer 5051, groot één are en achtennegentig centiare (1 a en 98 ca);
op welk registergoed Publiekrechtelijke beperkingen rusten, te weten: een Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel splitsing, met betrokken bestuursorgaan: Gemeente ‘s-Hertogenbosch, afkomstig uit stuk register hypotheken 4 deel 82524 nummer 00164 ingeschreven op negen november tweeduizend éénentwintig.

Gebruikssituatie
Dit object is deels in gebruik bij de eigenaar en deels verhuurd.

Het verlof tot inroeping van het huurbeding is door de voorzieningenrechten van de rechtbank Oost-Brabant aan de Hypotheekhouder verleend blijkens een beschikking de dato vijfentwintig mei tweeduizend tweeëntwintig.
De Hypotheekhouder is derhalve bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid tot ontruiming wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Hypotheekhouder staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.

Onderhandse biedingen
Het is mogelijk om tot en met 22-06-2022 een onderhands bod uit te brengen.
Gebruik hiervoor het biedformulier op de website van BVA Auctions.

Veilingvoorwaarden
Op deze veiling zijn de Algemenen veiling voorwaarden 2017 en de bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing. Beide zijn vindbaar op de website van BVA Auctions.

Biedprotocol
Voor deelname aan deze veiling dient u zich te registreren en te legaliseren.

Kosten
De Koper is naast het geboden bedrag de volgende kosten verschuldigd:
– Veilingkosten ter hoogte van Eur 4.668,95 incl. BTW (dit bedrag wordt tijdens het bieden automatisch bij uw bieding opgeteld)
– Overdrachtsbelasting

Locatie:

Robijn 2
5231 KK 's-Hertogenbosch, Nederland

Neem contact met ons op

Vul het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

U kunt ons ook bellen van ma. tot vrij. tussen 8.30 en 17.00.

Recent aanbod